BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 24 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj

  17.05.2007 - dodanie zarządzenia nr 60/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 kwietnia 2007r.
  18.05.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  18.05.2007 -usunięcie ogoszeń o zawarciu umowy na zadania pn:
  - Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
  - Remont drogi gminnej  w miejscowości Sokolec.
  18.05.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn."Budowa rurociągu tłoczenego oraz zasilania energetycznego dla stacji uzdatniania wody w Czerwieńczycach.
  18.05.2007 - dodanie statutu Szkoły Podstawowej w Woliborzu.
  21.05.2007 - dodanie zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda:
  nr 35/07 z dnia 27 marca 2007 roku /prawo miejscowe/
  nr 65/07 z dnia 7 maja 2007 roku /prawo miejscowe/
  nr 66/07 z dnia 7 maja 2007 roku /prawo miejscowe/
  22.05.2007 - aktualizacja danych - kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
  23.05.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wyniku wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Nowa Ruda.
  23.05.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa chodnika we Włodowicach w ciągu drogi wojewódzkiej oznaczonej geodezyjnie nr 143".
  23.05.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa rurociągu tłocznego oraz zasilania energetycznego dla stacji uzdatniania wody w Czerwieńczycach na działce nr: 290/3, 290/9, 290/8, 294/1 i 318 w Czerwieńczycach". 
  23.05.2007 - dodanie oświadczeń majątkowych Skarbnika Gminy Nowa Ruda, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Kierowników Jednostek Organizacyjnych i pozostałych osób.
  24.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn: "Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu".
  24.05.2007 - usunięcie informacji o spotkaniu noworocznym.
  25.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie wymiany wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie na potrzeby Gminy Nowa Ruda.
  25.05.2007 - usunięcie ogłoszenia o naborze na stanowisko - młodszy referent do spraw kancelaryjno – technicznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  25.05.2007 - aktualizacja danych - oświadczenia majątkowe /lata 2006, 2005, 2004/.
  25.05.2007 - dodanie artykułu - Miłe dla oka i środowiska.
  28.05.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Przedszkole Samorządowe w Bożkowie.
  28.05.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta ds. kancelaryjno-technicznych.
  29.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów - dokumentacja projektowa.
  29.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Jugów - dokumentacja projektowa.
  29.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Wolibórz - dokumentacja projektowa.
  29.05.2007 - dodanie oświadczeń majątkowych - Sławomir Karwowski, Teresa Październiak.
  29.05.2007 - dodanie oświadczenia Wójta Gminy Nowa Ruda o zatrudnieniu osób bliskich.
  30.05.2007 - usunięcie ogłaszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie
  30.05.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda pn:"Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w roku 2007".
  30.05.2007 - usunięcie informacji o wynikach naboru na stanowiska:
  - młodszy referent ds. księgowości.
  - podinspektor ds. kadr.
  30.05.2007 - do Prawa Miejscowego dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda:
  - nr 15/IV/07 z dnia 19 lutego 2007 roku,
  - nr 31/VI/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
  30.05.2007 - usunięcie listy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko - Inspektor ds. dróg gminnych.
  30.05.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów - dokumentacja projektowa.
  30.05.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Jugów - dokumentacja projektowa.
  30.05.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Wolibórz - dokumentacja projektowa.
  30.05.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Przedszkole Samorządowe w Jugowie.
  30.05.2007 - dodanie artykułu - "V Spartakiada Integracyjna 2007".
  31.05.2007 - dodanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Ruda /Zarządzenie nr 61/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 kwietnia 2007 roku/.
  31.05.2007 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. 
  - wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.                                                             Czerwiec 2007  01.06.2007 - usunięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Przygórze nr 197B.
  01.06.2007 - usunięcie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda na najlepszą nazwę promocyjną dla Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne Gminy Nowa Ruda.
  01.06.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów - dokumentacja projektowa.
  01.06.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Jugów - dokumentacja projektowa.
  01.06.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej  w miejscowości Wolibórz - dokumentacja projektowa.
  04.06.2007 - dodanie oświadczeń majątkowych Radnych Gminny Nowa Ruda.
  04.06.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  05.06.2007 - aktualizacja danych - referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  05.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 70/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku. /prawo miejscowe/
  06.06.2007 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie konkursu na najlepszą nazwę promocyjną dla Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne Gminy Nowa Ruda. 
  06.06.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 67/07 z dnia 26 maja 2007 roku /prawo miejscowe/
  - nr 68/07 z dnia 28 maja 2007 roku.
  06.06.2007 - zmiana szaty graficznej (Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta Gminy)
  06.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu /o wszczęciu postępowania/ w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów. Dokumentacja projektowa
  06.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie wymiany wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie na potrzeby Gminy Nowa Ruda.
  12.06.2007 - usunięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec.
  12.06.2007 - usunięcie informacji o wynikach naboru na stanowiska:
  - inspektor ds. środków pomocowych.
  - inspektor ds. dróg gminnych.
  12.06.2007 - dodanie informacji o wyniku naboru na stanowisko - młodszy referent ds. kancelaryjno - technicznych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  12.06.2007 - dodanie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości (Bartnica, Dworki, Dzikowiec, Krajanów, Jugów, Nowa Wieś, Ludwikowice Kłodzkie).
  12.06.2007 - aktualizacja danych - Kierownictwo Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  12.06.2007 - zmiana szaty graficznej - Aktualne Prawo Miejscowe.
  13.06.2007 - dodanie artykułów:
  - Planowany remont
  - Z okazji Dnia Dziecka
  14.06.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wogociągowej w Bieganowie - dokumentacja projektowa.
  14.06.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie wykonania usług geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Nowa Ruda.
  14.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 69/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku.
  15.06.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu /o wszczęciu postępowania/ w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Jugów - dokumentacja projektowa.
  15.06.2007 - aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu /o wszczęciu postępowania/ w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Wolibórz - dokumentacja projektowa.
  15.06.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 71/07 z dnia 5 czerwca 2007r.
  - nr 75/07 z dnia 11 czerwca 2007r.
  - nr 76/07 z dnia 12 czerwca 2007r.
  15.06.2007 - dodanie uchwał nr 34/VII/07 - 40/VII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 maja 2007 roku.
  18.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu /o wszczęciu postępowania/ w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów.
  Dokumentacja projektowa.
  18.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu /o wszczęciu postępowania/ w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wolibórz
  Dokumentacja projektowa.
  18.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 78/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 czerwca 2007 roku /prawo miejscowe/.
  18.06.2007 - aktualizacja uchwały nr 38/VII/07 z dnia 28 maja 2007 roku.
  18.06.2007 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Wolibórz.
  18.06.2007 - dodanie do Prawa Miejscowego punktu - Skargi i wnioski.
  18.06.2007 - usunięcie z Prawa Miejscowego punktu - Dodatki mieszkaniowe.
  19.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadania pn:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29, 32 i 35.
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Świerki.
  19.06.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu. 
  19.06.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów - dokumentacja techniczna.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wolibórz - dokumentacja techniczna.
  19.06.2007 - usunięcie listy kandydatów którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  20.06.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa rurociągu tłocznego oraz zasilania energetycznego dla stacji uzdatniania wody w Czerwieńczycach na działce nr: 290/3, 290/9, 290/8, 294/1 i 318 w Czerwieńczycach". 
  20.06.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa chodnika we Włodowicach w ciągu drogi wojewódzkiej oznaczonej geodezyjnie nr 143". 
  21.06.2007 - dodanie protokołu z kontroli zewnętrznej - realizacja zadań obrony cywilnej.
  21.06.2007 - aktualizacja danych - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
  21.06.2007 - do Prawa miejscowego dodanie uchwały nr 31/VI/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
  21.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 74/07 z dnia 8 czerwca 2007 roku /prawo miejscowe/.
  22.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 80/07 z dnia 19 czerwca 2007 roku /prawo miejscowe/.
  22.06.2007 - dodanie rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
  22.06.2007 - dodanie bloku - "Spółki gminy".
  22.06.2007 - dodanie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Noworudzkich Usług Komunalnych sp. z o.o.
  22.06.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie. Dokumentacja projektowa.
  25.06.2007 - usunięcie z prawa miejscowego zarządzenia nr 588/06 z dnia 7 listopada 2006 roku.
  25.06.2007 - dodanie zarządzenia nr 77/07 z 12 czerwca 2007 roku /prawo miejscowe/.
  25.06.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie pn: "Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie"
  25.06.2007 - usunięcie informacji Wójta w sprawie uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej w związku z wystąpieniem nadmiernych opadów.
  25.06.2007 - usunięcie informacji Wójta w sprawie uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej w związku z wystąpieniem nadmiernej suszy.
  25.06.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wykonania usług geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Nowa Ruda.
  25.06.2007 - dodanie Planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda.
  26.06.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Bieganów, Krajanów (zarządzenia nr 81/07 z dni 21 czerwca 2007 roku /prawo miejscowe/).
  26.06.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Nowa Ruda.
  27.06.2007 - dodanie artykułów:
  - Noc Świętojańska
  - Żegnaj przedszkole
  - Uroczyste zakończenie roku szkolnego
  - IX Gminny Konkursu Plastyczny
  - Szkoła Podstawowa we Włodowicach ma tytuł szkoły uczącej się
  27.06.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 82/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku
  - nr 83/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku
  28.06.2007 - dodanie artykułów:
  - Rodzinny festyn w Jugowie.
  - Rodzinny festyn w Ludwikowicach Kłodzkich.
  28.06.2007 - dodanie protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Ruda - kontrolujący Regionalna Izba Obrachunkowa.
  29.06.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie konkursu na najlepszą nazwę promocyjną dla Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne Gminy Nowa Ruda
  29.06.2007 - usunięcie informacji o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. kancelaryjno-technicznych.
  29.06.2007 - usunięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości /Bartnica, Dworki, Dzikowiec, Krajanów, Jugów, Nowa Wieś, Ludwikowice Kłodzkie/.


                                                             
                                                               Lipiec 2007  02.07.2007 - aktualizacja danych - Noc Świętojańska.
  02.07.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 5/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
  - nr 54/07 z dnia 5 kwietnia 2007 roku
  - nr 72/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku
  02.07.2007 - aktualizacja danych - pracownicy urzędu.
  03.07.2007 - dodanie postanowienia nr 23/07 z dnia 23 maja 2007 roku.
  03.07.2007 - aktualizacja danych - porozumienia.
  03.07.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie.
  03.07.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn: Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie.
  04.07.2007 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze nr 197B.
  04.07.2007 - dodanie informacji dla przedsiębiorców:
  - Jak założyć działalność ?
  - Instytucje udzielające dotacje
  - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  - Fundusze UE dla firm
  - Instytucje wspomagające przedsiębiorczość
  04.07.2007 - dodanie zarządzenia nr 84/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku.
  05.07.2007 - aktualizacja wniosku - wydanie wypisu (wyrysu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  05.07.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 2006/
  06.07.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  06.07.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 87/07 z dnia 5 lipca 2007 roku,
  - nr 88/07 z dnia 5 lipca 2007 roku
  09.07.2007 - dodanie do bloku "Gospodarka" punktu INTERREG IIIa.
  09.07.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 86/07 z dnia 5 lipca 2007 roku /prawo miejscowe/
  - nr 89/07 z dnia 6 lipca 2007 roku /prawo miejscowe/
  10.07.2007 - dodanie zarządzenia nr 85/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 lipca 2007r.
  10.07.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 2005/.
  10.07.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Sikorskiego.
  11.07.2007 - dodanie informacji w sprawie dofinansowania do podręczników szkolnych oraz do zakupu jednolitego stroju.
  11.07.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów, ul. Główna 122, Sokolec 24, Wolibórz 59, Świerki 4, Przygórze 213, Jugów, ul. Główna 121, Jugów, ul. Robotnicza 2, Jugów, ul. Pusta 2.
  11.07.2007 - dodanie artykułów:
   - Gminne inwestycje,
   - Basen w Jugowie
  12.07.2007 - dodanie artykułu - Wakacje w Gdyni.
  12.07.2007 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie konkursu na najlepszą nazwę promocyjną Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne.
  13.07.2007 - dodanie Postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /84/05 - 111/05/
  16.07.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Bieganów, Krajanów.
  16.07.2007 - dodanie informacji w sprawie pracy Urzędu Gminy w dniu 17.07.2007r.
  16.07.2007 - usunięcie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Noworudzkich Usług Komunalnych sp. z o.o.
  16.07.2007 - dodanie II konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Noworudzkich Usług Komunalnych sp. z o.o.
  17.07.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów - dokumentacja projektowa".
  17.07.2007 - usunięcie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów - dokumentacja projektowa".
  18.07.2007 - usunięcie informacji w sprawie pracy Urzędu Gminy w dniu 17.07.2007r.
  18.07.2007 - modyfikaca ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi w miejscowości Jugów, ul. Sikorskiego.
  20.07.2007 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda /2003 rok/.
  23.07.2007 - dodanie uchwał nr 41/VIII/07 - 43/VIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 czerwca 2007 roku.
  23.07.2007 - dodanie uchwał nr 44/IX/07 - 50/IX/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2007 roku.
  23.07.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 24/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku,
  - nr 25/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku,
  - nr 26/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku,
  - nr 30/07 z dnia 16 lipca 2007 roku.
  23.07.2007 - dodanie artykułu - Gminne inwestycje.
  23.07.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawieI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  24.07.2007 - dodanie uchwał nr 9/III/02 - 11/III/02 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 grudnia 2002 roku.
  24.07.2007 - dodanie Postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 2004, 2003/.
  25.07.2007 - dodanie protokołu nr IX/07 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2007 roku.
  25.07.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 2006/.
  26.07.2007 - usunięcie informacji w sprawie wyniku konkursu na najlepszą nazwę promocyjną Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne.
  26.07.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów, ul. Główna 122, Sokolec 24, Wolibórz 59, Świerki 4, Przygórze 213, Jugów, ul. Główna 121, Jugów, ul. Robotnicza 2, Jugów, ul. Pusta 2.
  26.07.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice Kłodzkie.
  26.07.2007 - aktualizacja danych - pilotażowy program LEADER+.
  26.07.2007 - dodanie protokołu Nr VIII/07 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 czerwca 2007 roku.
  26.07.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 1999, 2000/.
  27.07.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 2001, 2002/.
  30.07.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Czerwieńczyce.
  30.07.2007 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie zatrudnienia podinspektora nadzoru budowlanego w UIrzędzie Gminy Nowa Ruda.
  31.07.2007 - dodanie zarządzenia nr 95/07 z dnia 30 lipca 2007 roku.
  31.07.2007 - dodanie do Prawa Miejscowego uchwał:
  - nr 127/XXIII/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku
  - nr 134/XXIV/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku
  - nr 176/XXXI/05 z dnia 28 listopada 2005 roku
  - nr 12/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku
  31.07.2007 - usunięcie z Prawa Miejscowego uchwały  nr 126/XXIII/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku


                                
                                                              Sierpień 2007  01.08.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Sikorskiego.
  01.08.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /1998 rok/.
  01.08.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Krajanów.
  01.08.2007 - dodanie informacji Wójta w sprawie XV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.
  02.08.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie dofinansowania do podręczników szkolnych i jednolitego stroju.
  02.08.2007 - usunięcie z bloku Poradnik interesanta punktu Świadczenia rodzinne.
  02.08.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie określenia wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu.
  02.08.2007 - dodanie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007 roku.
  03.08.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 1997/.
  03.08.2007 - dodanie regulaminu działalności rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
  03.08.2007 - dodanie umowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
  03.08.2007 - dodanie Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 98/07 z dnia 31 lipca 2007 roku
  - nr 97/07 z dnia 30 lipca 2007 roku
  - nr 96/07 z dnia 30 lipca 2007 roku
  - nr 94/07 z dnia 30 lipca 2007 roku
  - nr 93/07 z dnia 30 lipca 2007 roku
  - nr 92/07 z dnia 25 lipca 2007 roku
  - nr 91/07 z dnia 25 lipca 2007 roku
  06.08.2007 - dodanie bloku - Ogłoszenia.
  07.08.2007 - dodanie ogłoszenia w sprawie przetwarzania danych osobowych.
  07.08.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 99/07 z dnia 1 sierpnia 2007 roku
  - nr 101/07 z dnia 6 sierpnia 2007 roku
  07.08.2007 - usunięcie ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów - dokumentacja techniczna.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wolibórz - dokumentacja techniczna.
  07.08.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Sikorskiego.
  07.08.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice.
  załączniki
  - SPECYFIKACJA
  - przedmiar robót 
  - SST - spis tresci
  - SST - rozbiórka elementów dróg
  - SST - odtwarzanie trasy i punktów wysokosciowych
  - SST - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - SST - podbudowa z mieszanki kamiennej
  - SST - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  - SST - nawierzchnia wjazdów z kostki kamiennej
  - SST - krawężniki betonowe
  - SST - betonowe obrzeża chodnikowe
  - SST - ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
  - SST - ścieki z kostki kamiennej
  - SST - rowy
  - SST - urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 
  - formularz oferty
  - wzór umowy 
  07.08.2007 - dodanie umowy Noworudzkich Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  07.08.2007 - usunięcie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Noworudzkich Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  07.08.2007 - dodanie artykułu - Wakacje w Sokolcu.
  08.08.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  08.08.2007 - dodanie zamówienia w sprawie dowozu uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  10.08.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  - Przygórze nr 197B.
  10.08.2007 - usunięcie informacji w sprawie zatrudnienia podinspektora nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. 
  13.08.2007 - dodanie informacji w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie z GFPiRPA i przeciwdziałania narkomanii.
  16.08.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Świętojańska.
  załączniki
  SPECYFIKACJA
  szczegółowa specyfikacja techniczna
  - przedmiar robót
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny 1
  - plan sytuacyjny 2
  - plan sytuacyjny 3
  - przekroje 1
  - przekroje 2
  - przekroje 3
  - formularz oferty
  - wzór umowy
  16.08.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie określenia wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu. 
  16.08.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie dowozu uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  16.08.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czerwieńczyce.
  16.08.2007 - dodanie Postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda /rok 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 i 1991/.
  17.08.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 102/07 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
  - nr 103/07 z dnia 16 sierpnia 2007 roku /prawo miejscowe/.
  17.08.2007 - dodanie artykułu - XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
  20.08.2007 - usunięcie z prawa miejscowego zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 88/07 z dnia 5 lipca 2007 roku
  - nr 84/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku
  - nr 81/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku
  - nr 74/07 z dnia 8 czerwca 2007 roku
  - nr 66/07 z dnia 7 maja 2007 roku
  20.08.2007 - dodanie ustaleń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  21.08.2007 - dodanie konkursu fotograficznego - Najpiękniejsze istniejące i najciekawsze proponowane miejsca widokowe Gór Sowich.
  21.08.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Krajanów.
  22.08.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 104/07 z dnia 17 sierpnia 2007 roku
   - nr 105/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
   - nr 106/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku
  22.08.2007 - dodanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  22.08.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn; - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda.
  22.08.2007 - dodanie artykułów:
  - Most w Ludwikowicach Kłodzkich
  - OSP Nowa Wieś
  24.08.2007 - dodanie zarządzenia nr 107/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku.
  24.08.2007 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda /III kadencja  1998 - 2002/.
  24.08.2007 - aktualizacja danych:
   - podatek leśny od osób prawnych,
   - podatek rolny od osób prawnych,
   - podatek od nieruchomości od osób prawnych.
  27.08.2007 - dodanie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24
  30.08.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze ofert - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynków oraz drzewostanu 
  30.08.2007 - nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora do spraw nadzoru budowlanego w Referacie Oświaty Urzędu Gminy  Nowa Ruda
  30.08.2007 - dodanie postanowienia nr 34/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.                                                                    Wrzesień 2007  05.09.2007 - dodanie postanowienia nr 36/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku.
  05.09.2007 - dodanie zarządzenia nr 114/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.
  06.09.2007  - dodanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla i koksu do Szkół podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  06.09.2007  - dodanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do Szkół podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  06.09.2007 - dodanie informacji o sesji Rady Gminy dn. 12.09.2007 roku, porządek sesji. 
  10.09.2007 - dodanie zarządzenia nr 115/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.
  10.09.2007 - dodanie zarządzenia nr 117/07 z dnia 7 września 2007 roku.
  10.09.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków.
  10.09.2007 - dodanie I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Czerwieńczycach.
  12.09.2007 - dodanie zarządzenia nr 120/07 z dnia 11 września 2007 roku. 
  12.09.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw nadzoru budowlanego.
  12.09.2007 - dodanie dodatkowego planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na 2007 rok.
  13.09.2007 - dodanie postanowienia nr 35/07 z dnia 29 sirpnia 2007 roku.
  13.09.2007 - dodano korektę do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli Świelic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda oraz do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.   
  14.09.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Ludwikowicach Kłodzkich.
  14.09.2007 - dodanie postanowienia nr 40/07 z dnia 13 września 2007 roku.
  14.09.2007 - dodanie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. 
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie składania wniosków o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dostawa węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice.
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Świętojańska.
  17.09.2007 - usunięcie konkursu na stanowisko podinspektora ds. nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  17.09.2007 - usunięcie ogłoszenia - zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nowa Ruda - porządek dzienny sesji.
  17.09.2007 - dodanie protokołu kontroli finansowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.
  17.09.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Dostawa węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda
  18.09.2007 - dodanie ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  19.09.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 121/07 z dnia 17 września 2007 roku
  - nr 122/07 z dnia 17 września 2007 roku
  19.09.2007 - dodanie postanowienia nr 37/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2007 roku.
  19.09.2007 - dodanie artykułu - Pożyteczne wakacje.
  20.09.2007 - dodanie artykułu - Realizacja projektu "Ochrona gór sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Nowa Ruda".
  20.09.2007 - dodanie postanowienia nr 37/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2007 roku. (zal. Regulamin dokonywania okresowych ocen).
  20.09.2007 - usunięcie ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda.
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Jugów, ul. Sikorskiego.
  - Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Nowa Ruda.
  21.09.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Rruda.
  21.09.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Rruda.
  21.09.2007 - dodanie informacji o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Rruda.
  21.09.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru budowlanego w Urzędzie Gminy Nowa Rruda.
  25.09.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  26.09.2007 - usunięcie informacji:
  - Szkoła Podstawowa Bożków
  - Gimnazjum Publiczne Bożków
  26.09.2007 - dodanie informacji - Zespół Szkolno-Gimnazjalny Bożków.
  26.09.2007 - dodanie oświadczenia majątkowego - Barbara Gorczyńska /koniec kadencji/.
  26.09.2007 - aktualizacja danych - Jednostki Organizacyjne Gminy Nowa Ruda.
  27.09.2007 - dodanie artykułów:
  - Dożynki Gminne 2007r.
  - Z Kalendarium Rolniczych Świąt.
  27.09.2007 - dodanie protokołu kontroli wewnętrznej - prawidłowość wpisów w ewidencji wyjść prywatnych i służbowych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  27.09.2007 - dodanie protokołu kontroli wewnętrznej - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  28.09.2007 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda z 2002 roku.


                                                                  Październik 2007  02.10.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  02.10.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju.
  02.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 123/07 z dnia 28 września 2007 roku.
  02.10.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn - Dostawa węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  02.10.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn - Dostawa węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  03.10.2007 - dodanie informacji dla wyborców.
  04.10.2007 - dodanie uchwał nr 51/X/07 - 82/X/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 września 2007 roku
  05.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 129/07 z dnia 1 października 2007 roku.
  05.10.2007 - dodanie oświadczenia majątkowego dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie.
  05.10.2007 - dodanie artykułu - Gminne inwestycje.
  05.10.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Określenie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynków oraz drzewostanu.
  05.10.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn Określenie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynków oraz drzewostanu.
  05.10.2007 - dodanie artykułu - Fotogalerie.
  08.10.2007 - dodanie oświadczenia majątkowego - Bogumiła Cisowska /koniec kadencji/.
  08.10.2007 - dodanie postanowienia nr 42/07 z dnia 4 października 2007 roku.
  10.10.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Ludwikowicach Kł.
  10.10.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków
  10.10.2007 - usunięcie I przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości - Czerwieńczyce.
  10.10.2007 - usunięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24.
  10.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 130/07 z dnia 5 października 2007 roku.
  10.10.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dostawy dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda. 
  10.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 131/07 z dnia 9 października 2007 roku.
  10.10.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: Inspektor ds. nadzoru budowlanego.
  10.10.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: podinspektora ds. nadzoru budowlanego.
  11.10.2007 - dodanie informacji o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  11.10.2007 - usunięcie informacji o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. nadzoru budowlanego.
  11.10.2007 - dodanie artykułów:
   - Agro Show 2007
   - Boules
  11.10.2007 - usunięcie artykułów:
   - Gminne inwestycje
   - Fotogalerie.
  15.10.2007 - dodanie Wezwania do przystąpienia do protestu i protestu na naczynności zamawiającego /dot. specyfikację na dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda/.
  15.10.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  15.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 133/07 z dnia 10 października 2007 roku.
  18.10.2007 - dodanie zarządzeń:
  - nr 135/07 z dnia 10 października 2007r.
  - nr 136/07 z dnia 15 października 2007r.
  18.10.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  18.10.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn: dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  22.10.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi formalne  na stanowisko: podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  22.10.2007 - dodanie zarządzenia nr 138/07 z dnia 22 października 2007 roku.
  22.10.2007 - dodanie artykułu:
  - Zalew w Dzikowcu.
  22.10.2007 - dodanie postanowienia nr 43/07 z dnia 11 pażdziernika 2007 roku.
  22.10.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  22.10.2007 - usunięcie ogłoszeń:
  - Informacja dla wyborców.
  - Wykaz obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  24.10.2007 - dodanie II ustnego przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  24.10.2007 - dodanie II ustnego przetargu nieruchomości na sprzedaż - Sokolec nr 24.
  25.10.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 137/07 z dnia 19 października 2007 roku,
  - nr 139/07 z dnia 22 października 2007 roku.
  25.10.2007 - dodanie artykułu - Dzień Edukacji Narodowej.
  26.10.2007 - dodanie postanowienia nr 44/07 z dnia 11 października 2007 roku.
  31.10.2007 - usunięcie informacji w sprawie terminu składania wniosków na dowody osobiste.
  31.10.2007 - dodanie informacji w sprawie dowodów osobistych.


   
                                                                   Listopad 2007


  05.11.2007 - usunięcie wyniku postępowania na stanowisko - podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  05.11.2007 - dodanie artykułów:
  - Gminne inwestycje
  - Szkoła jedyna w swoim rodzaju
  - Sołeckie osiągnięcia.
  05.11.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie konkursu fotograficznego na najpiękniejsze istniejące i najciekawsze proponowane miejsca widokowe Gór Sowich.
  05.11.2007 - dodanie zarządzenia nr 142/07 z dnia 5 listopada 2007 roku.
  05.11.2007 - dodanie pisemnego przetargu ofertowego ruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda - Przygórze.
  05.11.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008
  06.11.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  06.11.2007 - dodanie zarządzeń Wójta:
  - nr 140/07 z dnia 26 października 2007 roku.
  - nr 141/07 z dnia 31 października 2007 roku
  06.11.2007 - dodanie informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2007 roku.
  09.11.2007 - dodanie zarządzenia nr 144/07 z dnia 8 listopada 2007 roku.
  12.11.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  12.11.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  12.11.2007 - usunięcie ogłoszeń o zawarciu umowy na zadania pn:
  - Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Jugowie.
  - Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu.
  12.11.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  12.11.2007 - dodanie zarządzenia nr 146/07 z dnia 12 listopada 2007 roku.
  13.11.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 147/07 z dnia 12 listopada 2007 roku
  - nr 148/07 z dnia 12 listopada 2007 roku
  13.11.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bartnica.
  13.11.2007 - dodanie modyfikacji specyfikacji na zadanie pn Odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008.
  14.11.2007 - dodanie modyfikacji specyfikacji II na zadanie pn Odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008.
  14.11.2007 - dodanie wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów Publicznych i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  14.11.2007 - dodanie protokołu nr X/07 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 września 2007 roku.
  14.11.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 149/07 z dnia 12 listopada 2007 roku,
  - nr 150/07 z dnia 12 listopada 2007 roku,
  - nr 151/07 z dnia 13 listopada 2007 roku,
  - nr 152/07 z dnia 13 listopada 2007 roku,
  - nr 155/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,
  14.11.2007 - dodanie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  15.11.2007 - dodanie artykułów:
  - Misyjne echo z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich,
  - Tabliczka mnożenia
  - Gotowi do boju
  15.11.2007 - dodanie zarządzenia nr 156/07 z dnia 14 listopada 2007 roku.
  15.11.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  15.11.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008
  15.11.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008
  16.11.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Czerwieńczyce nr 47.
  16.11.2007 - dodanie protokołu kontroli wewnętrznej - prawidłowość prowadzenia dokumentacji, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
  19.11.2007 - dodanie postanowienia nr 48/07 z dnia 5 listopada 2007 roku.
  19.11.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bożków, Dzikowiec.
  20.11.2007 - dodanie listów intencyjnych:
  - list intencyjny przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego Gminy Nowa Ruda, Gminy Stoszowice i Gminy Walim podpisany w dniu 23 sierpnia 2007r. w Jugowicach i w Srebrnej Górze, którego celem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego zmierzającego  do udostępnienia wyjątkowych walorów środowiskowo-krajobrazowych Dolnego Śląska poprzez odbudowę linii kolejowej na obszarze Gór Sowich.
  - list intencyjny w sprawie utworzenia Rolniczego Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie - Powiat Kłodzki.
  20.11.2007 - dodanie uchwał nr 83/XII/07 - 93/XII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2007 roku.
  20.11.2007 - dodanie zarządzenia nr 157/07 z dnia 15 listopada 2007 roku.
  20.11.2007 - dodanie postanowienia nr 45/07 z dnia 29 października 2007 roku.
  22.11.2007 - dodanie Informacji o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami:
  - 12 wrzesień 2007r. - 29 październik 2007r.]
  - 29 czerwiec 2007r. - 12 wrzesień 2007r. 
  - 28 maj 2007r. - 29 czerwiec 2007r. 
  - 13 kwiecień 2007r. - 28 maj 2007r. 
  - 19 luty 2007r. - 13 kwiecień 2007r. 
  - 29 grudzień 2006r. - 19 luty 2007r. 
  - 06 grudzień 2006r. - 29 grudzień 2006r. 
  22.11.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów Publicznych i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  22.11.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów Publicznych i Hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  22.11.2007 - dodanie kontroli zewnętrznej - kontrolujący - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  (Realizacja zadań dofinansowania ze środków WFOŚiGW)
  22.11.2007 - dodanie kontroli zewnętrznej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  22.11.2007 - dodanie odpowiedzi Wójta Gminy Nowa Ruda na zalecenia pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej - kompleksowa kontrola finansowa.
  26.11.2007 - usunięcie artykułów:
  - Misyjne echo z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich,
  - Tabliczka mnożenia
  - Gotowi do boju
  26.11.2007 - dodanie informacji - Szkolenie fundusze unijne dla firm w latach 2007-2013.
  26.11.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 158/07 z dnia 22 listopada 2007 roku,
  - nr 159/07 z dnia 22 listopada 2007 roku,
  - nr 160/07 z dnia 23 listopada 2007 roku,
  26.11.2007 - dodanie protokołu kontroli - realizacja projektu "Europejski Dom Spotkań Młodzieży".
  27.11.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2007/2008.
  27.11.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24.
  28.11.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia:"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Bieganów". 
  28.11.2007 - dodanie informacji o sesji Rady Gminy.
  29.11.2007 - dodanie artykułów:
  - Plac zabaw w Jugowie
  - Komisja Rolnictwa Transferu Wiedzy i Innwowacji w Bożkowie
  - VIII edycja Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej
                                                                  Grudzień 2007


  03.12.2007 - dodanie informacji o możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Norweskiego.
  03.12.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy. 
  04.12.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy. 
  04.12.2007 - usunięcie:
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bożków.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków.
  3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bożków.
  4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bożków.
  5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dzikowiec.
  8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bartnica.
  9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice Kłodzkie.
  10. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  06.12.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 154/07 z dnia 14 listopada 2007 roku
  - nr 161/07 z dnia 29 listopada 2007 roku.
  11.12.2007 - usunięcie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż ruchomości - Przygórze
  11.12.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Wolibórz, Ludwikowice Kłodzkie
  12.12.2007 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda.
  12.12.2007 - dodanie artykułów:
  - Przenosi nas w inny świat
  - SMOK
  12.12.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda
  - nr 162/07 z dnia 30 listopada 2007 roku
  - nr 163/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku
  - nr 164/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku
  - nr 165/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku
  12.12.2007 - dodanie informacji o pracy między sesjami na dzień 22.10.2007r i 27.11.2007r .
  12.12.2007 - dodanie protokołu nr XII/07 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2007 roku.
  12.12.2007 - dodanie informacji o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. nadzoru budowlanego.
  12.12.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi na stanowisko inspektora ds. nadzoru budowlanego.
  13.12.2007 - usunięcie informacji o szkoleniu - Fundusze unijne dla firm w latach 2007-2013.
  13.12.2007 - aktualizacja danych - sołtysi Gminy Nowa Ruda.
  13.12.2007 - dodanie uchwał nr 94/XIII/07 - 102/XIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 grudnia 2007 roku.
  14.12.2007 -
  dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dostawy autobusu szkolnego na potrzeby Gminy Nowa Ruda.  ciąg dalszy


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator  BIP - Hryckiewicz Mateusz
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-05-17 (2103 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied