Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Deklaracja

Deklaracja D 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklaracja D3.pdf (461kB) Załącznik ,,0" - wykaz ilości osób w [...]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D2 - dla nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa itp.)

Deklaracja D 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych deklaracja D2.pdf (416kB) [...]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D1

Deklaracja D 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi dla nieruchomości komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość [...]

metryczka