Użyczenia - Mienie Komunalne

Użyczenia - Mienie Komunalne

Zarządzenie nr 253/20

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 5 sierpnia 2020w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użycia ZARZADZENIE NR 253_20.odt (28kB) [...]

Zarządzenie nr 249/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 czerwca 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Zarządzenie nr 249 19.pdf (207kB) [...]

Zarządzenie nr 193/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 17 kwietnia 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia ZARZADZENIE NR 193_19.pdf (81kB) [...]

Zarządzenie nr 192/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 17 kwietnia 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia ZARZADZENIE NR 192_19.pdf (81kB) [...]

metryczka