petycje

petycje

Petycje złożone w roku 2021

Petycja złożona w dniu 19.02.2021 r. [...]

Zbiorcze informacje o petycjach

Uzupełnienie zbiorczej informacji o petycjach, które wpłynęły do Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2020 rokuZbiorcza informacja o petycjach, które wpłynęły do Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2020 r. [...]

Petycje złożone w roku 2020

Informacja w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Petycja złożona w dniu 14.12.2020 r.Petycja złożona przez Szulc-Effekt w dniu 3 sierpnia 2020 r. Petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w dniu 21 [...]

metryczka