Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych

Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych

UCHWAŁA NR 216/XXX/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia [...]

Podstawowa kwota dotacji od 1 kwietnia 2021r. - aktualizacja

Zarządzenie nr 107/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 kwietnia 2021 [...]

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli w 2021 roku

Zarządzenie nr 6/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 2021 [...]

Podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolu w 2021 roku

Zarządzenie nr 7/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 2021 [...]

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI OD 1 LISTOPADA 2020 r.Zarządzenie nr 506/20 Wójta Gminy Nowa Ruda  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia [...]

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach w 2020 roku

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 stycznia 2020w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 2020 roku zarzadzenie nr 3_20.pdf (462k [...]

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola w 2020 roku

Zarządzenie nr 3/20Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 stycznia 2020w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 2020 r. zarzadzenie [...]

Zarządzenie Nr 509/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 18 października 2019w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2019 r. Zarzadzenie Nr [...]

Zarządzenie Nr 508/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 18 października 2019w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda Zarzadzenie Nr 508_2019.pdf (253kB) Zal do Zarz Nr [...]

Zarządzenie nr 703/18

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 29 października 2018w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2018 r. zarzadzenie nr [...]

Zarządzenie nr 696/18

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 25 października 2018w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda zarzadzenie nr 696_18.pdf (593kB) [...]

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 roku

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 252 uczniów. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych wg SIO na [...]

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 r.

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 684,19 zł miesięcznie. Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których [...]

UCHWAŁA

Uchwała nr 207/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania [...]

metryczka