ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn:„Wykonanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Wolibórz" - ITOŚ.271.8.1.2021

Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie-2.pdf (688kB) zalacznik nr 1 oferta wykonawcy.doc (21kB) przebieg dróg.pdf (1114kB) załącznik nr 3 Zestawienia_rzeczowo.doc [...]

metryczka