OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NOWA RUDA

OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :
ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w 2021 r.
wyniki konkursu.pdf (138kB) pdf
wyniki konkursu.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE : podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2021     
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE.pdf (130kB) pdf
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :Upowszechniania i ochrony praw konsumentów
wyniki konkursu.pdf (138kB) pdf
wyniki konkursu.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :
przeciwdziałania  patologiom społecznym
ogłoszenie o wyniku.pdf (137kB) pdf
ogłoszenie o wyniku.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :
przeciwdziałania  patologiom społecznym
ogłoszenie o wyniku.pdf (137kB) pdf
ogłoszenie o wyniku-1.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :
przeciwdziałania  patologiom społecznym 
ogłoszenie o wyniku.pdf (137kB) pdf
ogłoszenie o wyniku-2.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU  KONKURSU NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  GMINY  NOWA  RUDA W  ZAKRESIE :
przeciwdziałania  patologiom społecznym
ogłoszenie o wyniku.pdf (127kB) pdf
ogłoszenie o wyniku.docx (12kB) word


metryczka


Wytworzył: Danuta Radzik-Dyl (15 stycznia 2021)
Opublikował: Aneta Witkowska (15 stycznia 2021, 10:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1773