Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

Wymagane dokumenty:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, należy złożyć wykaz środków transportu na druku  DT-1 deklaracja na podatek od srodkow transport. - DT-1.pdf (75kB) pdf
 oraz załączyć następujące dokumenty:                                             
    
    Zalacznik DT-1A(6).pdf (286kB) pdf   DT-1/A

1. Umowę kupna-sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny – do okazania


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach poniedziałek, środa i czwartek  - 7.30-15.30, wtorek  - 8.00 - 17.00, piątek - 7.30-14.30,

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda)
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat Odpowiedzialny - Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów,
Podinsp.ds. księgowości podatkowej Krystyna Połetek
(074) 872 0937, e-mail krystyna.poletek@gmina.nowaruda.pl

Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

2. Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda Nr 294/XL/17 z dnia 28 listopada 2017 roku
Uchwała.294.XL.2017-11-28.pdf (96kB) pdf
(Dz.Urz.Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4960 z dnia 30 listopada 2017 r.)

3. Tabela stawek na podatek od środków transportowych na rok 2019  -  Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019.pdf (98kB) pdfUwagi:
A. Terminy płatności podatku od środków transportu określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.).
- w dwóch równych ratach w terminu do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1445 z późn. zm.)
- po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b. do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
- po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

B. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy i na konto Urzędu Gminy:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

D.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty (podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz .800 z późn. zm.).
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.

E. Podatek od środków transportu w szczególnych i uzasadnionych przypadkach  można umorzyć
- podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późniejszymi zmianami).
Wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.

załącznik - Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf

W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie zaległości podatkowych) należy do wniosku dołączyć również formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik  - formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf


Wytworzył: Krystyna Połetek (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:33:00)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (9 stycznia 2019, 14:29:21)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 842

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij