Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021

Paweł Mazurkiewicz - Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Pawel Mazurkiewicz - osiwadczenie - pierwsze.pdf (1020kB) pdf

Paweł Mazurkiewicz - Gł. specjalista ds. Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Utrzymania Czystości
Pawel Mazurkiewicz - oswiadczenie - ostatnie.pdf (1019kB) pdf

Jan Brzeziński - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.
oswiadczenie majatkowe- Jan Brzezinski - pierwsze.pdf (895kB) pdf

Jolanta Łasak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.
oswiadczenie majatkowe- Jolanta Lasak - ostatnie.pdf (1482kB) pdf

Anna Zawiślak - Zastępca Wójta - pierwsze oświadczenie
oswiadczenie majatkowe - Anna Zawislak.pdf (1351kB) pdf

Maria Wojcińska - Sekretarz Gminy
oswiadczenie majatkowe - Maria Wojcinska.pdf (1094kB) pdf

Barbara Zaborowska - Sekretarz Gminy
oswiadczenie majatkowe - Barbara Zaborowska.pdf (1708kB) pdf

Urszula Brzóska - Skarbnik Gminy
oswiadczenie majatkowe - Urszula Brzoska.pdf (1290kB) pdf

Agnieszka Sikora - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
oswiadczenie majatkowe - Agnieszka Sikora.pdf (1697kB) pdf

Gabriela Buczek - Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
oswiadczenie majatkowe - Gabriela Buczek.pdf (833kB) pdf

Renata Krazińska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
oswiadczenie majatkowe - Renata Krazinska.pdf (1467kB) pdf

Paweł Szafran - kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
oswiadczenie majatkowe - Pawel Szafran.pdf (1097kB) pdf

Izabela Słowek - Chorób - kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
oswiadczenie majatkowe - Izabela Slowek - Chorób.pdf (1599kB) pdf

Krzysztof Niebora - kierownik Referatu Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa
oswiadczenie majątkowe - Krzysztof Niebora.pdf (984kB) pdf

Sylwia Maciejczyk - kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
oswiadczenie majatkowe - Sylwia Maciejczyk.pdf (1383kB) pdf

Paweł Mazurkiewicz - Główny specjalista ds. Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Utrzymania Czystości
oswiadczenie majakowe- Pawel Mazurkiewcz.pdf (1070kB) pdf

Danuta Radzik - Dyl - Zastępca kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
oswiadczenie majatkowe - Danuta Radzik - Dy;.pdf (1062kB) pdf

Barbara Michalak - Główny spec. ds.podatków i opłat
oswiadczenie majatkowe - Barbara Michalak.pdf (1081kB) pdf

Brygida Wolańska - specjalista pracy socjalnej
oswiadczenie majakowe - Brygida Wolanska.pdf (1176kB) pdf

Jolanta Łasak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.
oswiadczenie majatkowe - Jolana Lasak.pdf (1430kB) pdf

Artur Chorzępa - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie
oswiadczenie majatkowe - Artur Chorzepa.pdf (1039kB) pdf

Joanna Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Przedszkolnego w Woliborzu
oswiadczenie majakowe - Joanna Wisniewska.pdf (1548kB) pdf

Beata Październiak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w z Odz. Integracyjnymi w Bożkowie
oswiadczenie majatkowe - Beata Pazdziernika.pdf (1248kB) pdf

Kamila Domagalska - Dyrektor Żłobek Publiczny ,,Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kł.
oswidczenie majatkowe - Kamila Domagalska.pdf (1491kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Zaborowska (28 maja 2021)
Opublikował: Aneta Witkowska (28 maja 2021, 10:49:32)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (23 listopada 2021, 12:54:40)
Zmieniono: dodanie oświadczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260