Pracownicy Urzędu

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

(74) 872 0900
pok. nr 11

Zastępca Wójta
 Anna Zawiślak
(74) 872 09010
pok. nr 13

Sekretarz Gminy
 Maria Wojcińska
(74) 872 0902
 pok. nr 15

 
  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (OSOOC)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2


Kierownik Referatu
Barbara Zaborowska
(74) 872 0912
pokój nr 17

Zastępca Kierownika Referatu
Sylwia Maciejczyk
(74) 872 0912
pokój nr 17

Główny specjalista ds. kadr
Agnieszka Polak
(74) 872 0908
pok. nr 18
 
Główny specjalista ds. rady gminy
Iwona Stańczyk
(74) 872 0905
pok. nr 16  

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4
 
Główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych, archiwista zakładowy
Aneta Witkowska
(74) 872 0906
pok. nr 3

Główny specjalista ds. informatycznych
Piotr Brzóska
pok. nr 2

Główny specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego
Mateusz Hryckiewicz
(74) 872 0924
pok. nr 3
 
Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
Kornelia Garbowska
(74) 872 0906
pok. nr 3

Główny specjalista ds. wojskowych
i dowodów osobistych
Elżbieta Tyszka
(74) 872 0919
pok. nr 1

Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Juszczak
(74) 872 0919
pok. nr 1
 
Informatyk
Paweł Urbanowicz
pok. nr 2


Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa (AMB)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Krzysztof Niebora

(74) 872 0945
pok. nr 9

Główny specjalista ds.  gospodarki mieszkaniowej
Dawid Fecko
(74) 872 0917
pok. nr 10


Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Kamila Złotnik
(74) 872 0926
pok. nr 10

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej
Marta Jaskółka
(74) 872 0949
pok. nr 9Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (GNG)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Renata Krazińska
(74) 872 0918
pok. nr 19

Zastępca Kierownika Referatu
Dorota Król
(74) 872 0915
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania  mieniem komunalnym
Dagmara Karczyńska
(74) 872 0914
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem  komunalnym
Natalia Pawłowska
(74) 872 0903
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem komunalnym
Anna Kochniarczyk   
(74) 872 0915
pok. nr 19


Referat Oświaty i Spraw Społecznych (OSS)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Kierownik Referatu
Izabela Słowek - Chorób
(74) 872 0911
pok. nr 5

Zastępca Kierownika
Danuta Radzik-Dyl
(74) 872 0923
pok. nr  5

Główny specjalista ds. społecznych
Marta Kołodziej
(74) 872 0933
pok. nr  5

Główny specjalista ds. oświaty
Katarzyna Rogóż
(74) 872 0933
pok. nr 5
     

Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Skarbnik Gminy
Urszula Brzóska

(74) 872 0932
pok. nr 14

Zastępca Skarbnika Gminy
Kierownik Referatu
Gabriela Koleśnik
(74) 872 0934
pok. nr 13

Główny księgowy, Zastępca Kierownika Referatu
Stanisława Bachleda  - Kuzak
(74) 872 0943
pok. nr 13

Główny specjalista ds. płac
Agnieszka Burek
(74) 872 0938
pok. nr 12


Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
Jolanta Gracz
(74) 872 0939
pok. nr 11

Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Połetek
(74) 872 0937 
pok. nr 4

Kasa 
Stanisława Paździorko

Podinspektor ds.  księgowości budżetowej
(74) 872 0920
pok. nr 1

Inspektor ds. płac
Lilianna Lorenc
(74) 872 0942
pok. nr 12

Główny specjalista ds. podatków i opłat
Barbara Michalak
(74) 872 0922
pok. nr 4

Główny specjalista  ds. wymiaru  podatków
Patrycja  Jarecka - Ciupa
(74) 872 0921
pok. nr 4

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
Danuta Bolisęga  
(74) 872 0936
pok. nr 15

Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej
Marzena Borkowska
(74) 872 0930
pok.nr 9
    
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Glanc   
(74) 872 0930
pok. nr 9

Główny specjalista ds. dochodów budżetu
Jadwiga Burczyk- Drożdżowska
(74) 872 0913
pok. nr 15

Inspektor ds. dochodów budżetu
Agnieszka Szadkowska
(74) 872 0931
pok. nr 9

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Bielecka
(74) 872 0942
pok. nr 12

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Mikuta
(74) 872 0944
pok. nr 15


Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego (RPZP)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Paweł Szafran
pok. nr 1
(74) 872 0907


Główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania   przestrzennego
Paweł Jakubiak
(74) 872 0928
pok. nr 2

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Eliza Pawlak
(74) 872 0948
pok. nr 2

Inspektor ds. funduszy europejskich
Renata Herter
(74) 872 0925
pok. nr 2

Inspektor ds. funduszy europejskich
Izabela Zadrożna
(74) 872 0927
pok. nr 1

Główny specjalista ds. promocji, turystyki i kontaktów z mediami
Barbara Adamska
(74) 872 09 47
pokój nr 2

Inspektor ds.inwestycji
Dawid Gruda
pokój nr 1

Inspektor ds. funduszy europejskich
Sylwia Gaza
pokój nr 1

    
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (ITOŚ)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Kierownik Referatu
Tomasz Zieliński
(74) 872 0940
pok. nr 7

Zastępca Kierownika Referatu
Paweł Mazurkiewicz
(74) 872 0904
pok. nr 7

Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Paweł Rogóż      
(74) 872 0941          
pok. nr 6

Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Radosław Gorczycki
(74) 872 0941
pok. nr 6

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Karolina Chorągwicka
(74) 872 09 04
pok. nr 7

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (13 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (13 lipca 2016, 14:30:29)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (20 października 2021, 12:38:18)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32136